Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 7
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

VELCRO 50mm, black, soft

  • 2102670.00

    2670.00

    For parachutes.
    Please specify amount or S/N of the envelope if you want whole set for your parachute.

    To be offered /m