• Baskets
  • Straining beam for the wall V-cross - K25P

Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ano

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 8

Schema: ne
Obrazky: ano

Straining beam for the wall V-cross - K25P

  • 32154542.05

    54542.05

    This part is included in assemblies:

    To be offered /set