Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Operation line pulley (Tough terrain)

  • AW_yUO4aAYQsPRGSGZrY.jpg

    158.00

    This part is included in assemblies:

    To be offered /pc