Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

8mm polyester line, black

  • AW_yROq1AYQsPRGSGXsG.jpg

    3568.00

    This part is included in assemblies:

    To be offered /m