Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 2
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

VH9 carrier plate

  • AW_yTVZsAYQsPRGSGZFi.jpg
  • AW_yTWYSAYQsPRGSGZFj.jpg

    52130.00

    This part is included in assemblies:

    To be offered /pc