Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

KUBICEK POLYESTER, turquoise

  • AXE2KDv7-B3_ndCn2QLl.png

    1441.260

    Width: 150 cm.

    This part is included in assemblies:

    To be offered /lm