Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

KUBICEK POLYESTER LIGHT, orange

  • AXE2Ldkq-B3_ndCn2Q0S.png

    1436.020

    This part is included in assemblies:

    To be offered /lm