Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

KUBICEK POLYESTER LIGHT, flesh (Pantone 473U)

  • AXE2Lf-e-B3_ndCn2Q1o.png

    1436.124

    This part is included in assemblies:

    To be offered /lm