Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 2
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Inflation fan wheel

  • 2603489.00
  • 2603489.00-1

    3489.00

    This part is included in assemblies:

    To be offered /pc