Vstupna data:

Zobrazit kosik: ne
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 2
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Gimbal block middle - Ignis 2 Gyro

  • AW_yVGtyAYQsPRGSGaPk.jpg
  • AW_yVHC5AYQsPRGSGaPl.jpg

    52926.01

    This part is included in assemblies: