Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Envelope mouth black tape

  • AXE04-89-B3_ndCn1q7x.jpg

    52.00

    For envelopes BB9 - BB130P

    This part is included in assemblies:

    To be offered /m