Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 2
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Envelope mouth black tape

  • 2043111.00

    3111.00

    For envelopes BB142P - BB184P

    This part is included in assemblies:

    To be offered /m