• Baskets
  • Cushion floor for K28 - variant T

Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Cushion floor for K28 - variant T

  • AW_yM4ArAYQsPRGSGU1F.jpg

    57105.00

    This part is included in assemblies:

    To be offered /pc