Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Champagne bag

  • 48053427.00
  • 48053427.00-1
  • 48053427.00-2

    53427.00

    This part is included in assemblies:

    To be offered /pc