Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Cane 8-10 mm (dark)

  • 2241474.01

    1474.01

    This part is included in assemblies:

    To be offered /kg