• Baskets
  • Basket seat base fixing nut - short

Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Basket seat base fixing nut - short

  • 32153092.01-1
  • 32153092.01

    53092.01

    This part is included in assemblies:

    To be offered /pc