• Baskets
  • Basket cushioning foam D100/40

Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Basket cushioning foam D100/40

  • 32157689.01

    57689.01

    K10 - K19L baskets

    This part is included in assemblies:

    To be offered /pc