Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Balloon nomex thread, red

  • AW_yVnZVAYQsPRGSGakj.jpg

    611.01

    This part is included in assemblies:

    To be offered /spool