Vstupna data:

Zobrazit kosik: ano
Zobrazit obsah sestavy: ano
Zobrazeni rozpadu v nadrazenem vztahu: ne

Vztahy nahoru: 1
Vztahy dolu: 0

Schema: ne
Obrazky: ano

Balloon nomex thread, natural

  • AW_yVm0hAYQsPRGSGaki.jpg

    611.08

    This part is included in assemblies:

    To be offered /spool